สัมผัสประสบการณ์หน้าจอจริง
Original Corning Screen Protector
กระจก ABLEMEN ใช้กระจก Corning ผู้ผลิตกระจกหน้าจอโทรศัพท์ให้แบรนด์ดังทั่วโลก

สัมผัสประสบการณ์หน้าจอจริง

กระจก ABLEMEN ใช้กระจก Corning ผู้ผลิตกระจกหน้าจอโทรศัพท์ให้แบรนด์ดังทั่วโลก

กระจกปกป้องจอ
ความแตกต่างที่คุณรู้สึกได้

Heavy Impact Technology  
แข็งแรงปกป้องหน้าจอได้มากกว่า

Full Curved Protection 
ไร้รอยต่อ ปกป้องเต็มหน้าจอ

Original Screen Glass
กระจกหน้าจอแท้
           เหมือนสัมผัสหน้าจอจริง

High Definition
สีสันคมชัด หน้าจอไม่เพี้ยน

Original Corning Screen Protector
ความแตกต่างที่คุณรู้สึกได้

Heavy Impact Technology  
แข็งแรงปกป้องหน้าจอได้มากกว่า

Full Curved Protection 
ไร้รอยต่อ ปกป้องเต็มหน้าจอ

Original Screen Glass
กระจกหน้าจอแท้
           เหมือนสัมผัสหน้าจอจริง

High Definition
สีสันคมชัด หน้าจอไม่เพี้ยน

Mountains

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mountains
Mountains

ABLECARE

       สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า บริการดูแลหลังการใช้งาน
         เปลี่ยนกระจกฟรี 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 6 เดือนลงทะเบียนรับสิทธิ

 

 

ABLECARE ให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่เปลี่ยนชิ้นใหม่ฟรีเมื่อต้องการ

ABLECARE

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า บริการดูแลหลังการใช้งาน
เปลี่ยนกระจกฟรี 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ABLECARE ให้คุณใช้ชีวิตได้เต็มที่
เปลี่ยนชิ้นใหม่ฟรีเมื่อต้องการ

ABLEMEN'S VOICES